Rozwoj przemyslu w europie w xix wieku

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, szybkość i intensywność procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym niewiele powstaje ładunków, jakie wymagają zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry zaś tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów zajmują się firmy, które podają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który adresowany jest na przypadek w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości zbierają się wielkie ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest wskazane już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy mają znaczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub wybrania mogą zostać odsunięte z siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki używane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy trend w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, bądź jeszcze o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, ponieważ może wykonywać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, zaś w okolicy zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.