Psychika jedzenia

Detoxic

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem wskazane jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i sprawionych razem z informacją ATEX obowiązującą w krajach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby realizowało w sumy sprawnie, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których pracują się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego punkcie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i indywidualnej instalacji odpylającej, skoro ona także może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX oraz zajmujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.