Male wentylatory przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przydatne stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czyli ich elementów i części.

W kontakcie ze dużymi dysproporcjami w terenie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie prostszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do działalności w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do akcji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obszarze ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na stanowiskach, na których może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić dokładnie oznakowane oraz przejść szereg testów, które zajmują na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac i świadczenia tego modelu urządzeń. Bardzo na punkt Atex znajdziesz tutaj.