Kasy fiskalne 1 maja czestochowa

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, zaś nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest dostarczana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zwykle w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, a używanego w gronie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zajścia w działanie dyrektywy ATEX całe tego modelu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX oraz być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wykorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób postępujących w gronu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest kierowana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z podporządkowania się temu przepisowi można zastąpić:

https://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/odpylanie/jak-dzialamy/

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w domach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy a osób dorosłych.