Gaszenie pozarow klasy d

Pożary, które dochodzą w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę bierze się w miejscach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może żyć użyta, ze powodu na jej wyraźnie niski ciężar właściwy, co przesuwa się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest prawie funkcjonalne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których uzyskuje się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy zaczyna się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w sukcesie kontaktu z wodą.

Para wodna potrafi być i kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim znacznie silne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obrębie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo najbardziej skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.