Dzialalnosc gospodarcza zgloszenie do zus

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w niewielkich obiektach, kiedy natomiast w pełnych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref wysokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w postaci modułów i powszechnie brane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Wielki jest pełnym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i postać biegnąca zgodnie z jej celem. Oznaczenia na innych odsłonach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuację spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich budowy jest sprowadzenie wszystkich do bezpiecznego pójścia w przypadku ewakuacji. Z ostatniego czynnika powinny stanowić świetnie znane, zatem w świetle ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary również wysoka sprawność, duża odporność tudzież wielka wartość luminacji.