Czysty srodek gasniczy

African mangoAfrican Mango die beste Unterstützung für Ihren Gewichtsverlust

Para wodna jest powszechnie używanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar zdrowy i w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy potrafi stanowić przydatna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w reakcję z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej sprawne i efektywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona wyłącznie w tych miejscach, co do których chowa się pewność, że nie leżą w nich pracowniki. Z przyczyny na liczne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić przykra dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.